Người online: 182

Họ và tên: Lê Anh Tuấn

Tên thường gọi: Lê Anh Tuấn

Ngày sinh: 23/2/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh); Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 6/10/2006

Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không