Người online: 275

Họ và tên: Lê Minh Hưng

Tên thường gọi: Lê Minh Hưng

Ngày sinh: 11/12/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành chính sách công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Nơi làm việc: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương

Ngày vào đảng: 21/8/2000

Đoàn ĐBQH: Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không