Người online: 191

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Thoa

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Mai Thoa

Ngày sinh: 5/7/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Ngày vào đảng: 28/12/2001

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không