Người online: 153

Họ và tên: Bùi Sỹ Hoàn

Tên thường gọi: Bùi Sỹ Hoàn

Ngày sinh: 8/8/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Quang Trung, thành phố Hải Dương , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế, tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

Nơi làm việc: Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

Ngày vào đảng: 8/1/2001

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không