Người online: 588

Họ và tên: Nguyễn Hồng Diên

Tên thường gọi: Nguyễn Hồng Diên

Ngày sinh: 16/3/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành lịch sử, giáo dục học; Đại học chuyên ngành Tài chính- Kế toán; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nơi làm việc: Bộ Công Thương

Ngày vào đảng: 24/2/1985

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không