Người online: 673

Họ và tên: Lê Minh Trí

Tên thường gọi: Lê Minh Trí

Ngày sinh: 1/11/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành an ninh, luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Nơi làm việc: Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày vào đảng: 6/7/1984

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không