Người online: 285

Họ và tên: Dương Văn Thăng

Tên thường gọi: Dương Văn Thăng

Ngày sinh: 8/3/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng ủy cơ quan Tòa án quân sự Trung ương, Thiếu tướng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương

Nơi làm việc: Tòa án quân sự Trung ương

Ngày vào đảng: 9/7/1992

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không