Người online: 230

Họ và tên: Phan Văn Mãi

Tên thường gọi: Phan Văn Mãi

Ngày sinh: 25/2/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, ngoại ngữ (tiếng Anh); Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 1/8/1997

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không