Người online: 204

Họ và tên: Dương Ngọc Hải

Tên thường gọi: Dương Ngọc Hải

Ngày sinh: 3/2/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tân Khánh, thành phố Tân An , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 27/1/1996

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không