Người online: 653

Họ và tên: Trương Trọng Nghĩa

Tên thường gọi: Trương Trọng Nghĩa

Ngày sinh: 28/2/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới , An Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Công ty Luật TNHH YKVN; Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 29/12/1989

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không