Người online: 609

Họ và tên: Lê Thanh Phong

Tên thường gọi: Lê Thanh Phong

Ngày sinh: 6/10/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật; Cử nhân kinh tế; Tiến sĩ chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng; Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 3/2/1997

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không