Người online: 267

Họ và tên: Phan Thị Thanh Phương

Tên thường gọi: Phan Thị Thanh Phương

Ngày sinh: 29/2/1984

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Điện Trung, huyện Điện Bàn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sinh học; Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Quận ủy Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 5/11/2004

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không