Người online: 314

Họ và tên: Hà Phước Thắng

Tên thường gọi: Hà Phước Thắng

Ngày sinh: 26/3/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Điện An, thị xã Điện Bàn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 7/11/1996

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không