Người online: 676

Họ và tên: Văn Thị Bạch Tuyết

Tên thường gọi: Văn Thị Bạch Tuyết

Ngày sinh: 16/6/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hiệp Thành, quận 12 , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sinh học, hành chính học; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế - chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 31/3/1998

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không