Người online: 948

Họ và tên: Trần Kim Yến

Tên thường gọi: Trần Kim Yến

Ngày sinh: 3/8/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa , Phú Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh,

Ngày vào đảng: 21/11/1996

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không