Người online: 697

Họ và tên: Nguyễn Tâm Hùng

Tên thường gọi: Nguyễn Tâm Hùng

Ngày sinh: 4/6/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tam Thuận, quận Thanh Khê , TP Đà Nẵng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày vào đảng: 24/8/1990

Đoàn ĐBQH: Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không