Người online: 383

Họ và tên: Dương Tấn Quân

Tên thường gọi: Dương Tấn Quân

Ngày sinh: 21/10/1985

Giới tính: Nam

Dân tộc: Chơ-ro

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ , Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Y khoa; Thạc sỹ quản lý quản lý bệnh viện

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Bác sỹ Đa khoa Bệnh viện Bà Rịa; Hội viên Hội Thầy thuốc trẻ

Nơi làm việc: Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày vào đảng: 10/10/2014

Đoàn ĐBQH: Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không