Người online: 267

Họ và tên: Nguyễn Cao Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Cao Sơn

Ngày sinh: 9/5/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương , Thái Bình

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tin học; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Nơi làm việc: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Ngày vào đảng: 29/8/2013

Đoàn ĐBQH: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không