Người online: 175

Họ và tên: Trần Ngọc Khánh

Tên thường gọi: Trần Ngọc Khánh

Ngày sinh: 14/11/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa , Khánh Hoà

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 5/7/1986

Đoàn ĐBQH: Khánh Hoà

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không