Người online: 284

Họ và tên: Trần Tuấn Anh

Tên thường gọi: Trần Tuấn Anh

Ngày sinh: 6/4/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại giao; Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Nơi làm việc: Ban Kinh tế Trung ương

Ngày vào đảng: 29/11/1996

Đoàn ĐBQH: Khánh Hoà

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không