Người online: 119

Họ và tên: Lê Xuân Thân

Tên thường gọi: Lê Xuân Thân

Ngày sinh: 2/5/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa , Khánh Hoà

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa; Trưởng Chi nhánh Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Khánh Hòa

Nơi làm việc: Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa

Ngày vào đảng: 15/4/1983

Đoàn ĐBQH: Khánh Hoà

Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không