Người online: 666

Họ và tên: Nguyễn Danh Tú

Tên thường gọi: Nguyễn Danh Tú

Ngày sinh: 16/10/1981

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh); Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 26/12/2006

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không