Người online: 238

Họ và tên: Lê Thành Long

Tên thường gọi: Lê Thành Long

Ngày sinh: 23/9/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Nơi làm việc: Bộ Tư pháp

Ngày vào đảng: 6/4/1991

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không