Người online: 324

Họ và tên: Nguyễn Văn Hận

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Hận

Ngày sinh: 19/8/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long , Bạc Liêu

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cảnh sát hình sự; Tiến sĩ chuyên ngành luật, tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Nghề nghiệp, chức vụ : Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang

Nơi làm việc: Công an tỉnh Kiên Giang

Ngày vào đảng: 20/3/1993

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không