Người online: 280

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Bé

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Kim Bé

Ngày sinh: 10/9/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận , Kiên Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm Văn; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang

Ngày vào đảng: 3/1/1994

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XII, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không