Người online: 236

Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Hùng

Ngày sinh: 20/4/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học Thanh vận; Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh;Thạc sĩ triết học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nơi làm việc: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày vào đảng: 15/12/1982

Đoàn ĐBQH: Kon Tum

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không