Người online: 594

Họ và tên: Tô Văn Tám

Tên thường gọi: Tô Văn Tám

Ngày sinh: 10/10/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, Cử nhân kinh tế - chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 13/10/1988

Đoàn ĐBQH: Kon Tum

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không