Người online: 762

Họ và tên: K` Nhiễu

Tên thường gọi: K` Nhiễu

Ngày sinh: 13/7/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Cơ-ho

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm , Lâm Đồng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế phát triển

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Ngày vào đảng: 7/1/2013

Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không