Người online: 645

Họ và tên: Trịnh Thị Tú Anh

Tên thường gọi: Trịnh Thị Tú Anh

Ngày sinh: 17/8/1980

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành vật lý

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt; Trưởng Phòng Quản lý khoa học - hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Đà Lạt; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào

Nơi làm việc: Trường Đại học Đà Lạt

Ngày vào đảng: 25/5/2015

Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không