Người online: 221

Họ và tên: Trần Cẩm Tú

Tên thường gọi: Trần Cẩm Tú

Ngày sinh: 25/8/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành lâm nghiệp; Tiến sĩ chuyên ngành nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nơi làm việc: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày vào đảng: 10/3/1990

Đoàn ĐBQH: Lào Cai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không