Người online: 184

Họ và tên: Sùng A Lềnh

Tên thường gọi: Sùng A Lềnh

Ngày sinh: 16/8/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Hmông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa , Lào Cai

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lào Cai, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai

Ngày vào đảng: 14/11/2003

Đoàn ĐBQH: Lào Cai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không