Người online: 133

Họ và tên: Phạm Trọng Nghĩa

Tên thường gọi: Phạm Trọng Nghĩa

Ngày sinh: 14/11/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn , Yên Bái

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 16/8/2006

Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không