Người online: 229

Họ và tên: Giàng Páo Mỷ

Tên thường gọi: Giàng Páo Mỷ

Ngày sinh: 22/12/1963

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường , Lai Châu

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành an ninh trinh sát

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Lai Châu

Ngày vào đảng: 20/11/1998

Đoàn ĐBQH: Lai Châu

Đại biểu Quốc hội khoá: XII, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không