Người online: 387

Họ và tên: Hoàng Văn Liên

Tên thường gọi: Hoàng Văn Liên

Ngày sinh: 19/8/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học pháp lý Hà Nội chuyên ngành đào tạo cán bộ Tòa án; Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 30/6/1984

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không