Người online: 438

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Tên thường gọi: Nguyễn Tuấn Anh

Ngày sinh: 11/8/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư (2010), Tiến sĩ nông nghiệp; Đại học Nông nghiệp; Cử nhân Tiếng Anh

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 23/3/2007

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không