Người online: 166

Họ và tên: Phan Thị Mỹ Dung

Tên thường gọi: Phan Thị Mỹ Dung

Ngày sinh: 28/11/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Vân, huyện Cần Đước , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn, Đại học chuyên ngành Luật học, Thạc sĩ Luật chuyên ngành luật Hiến pháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An

Nơi làm việc: Sở Tư pháp tỉnh Long An

Ngày vào đảng: 10/12/2007

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không