Người online: 199

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 30/11/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính kế toán các doanh nghiệp; Cử nhân Hành chính học; Thạc sĩ Khoa học Chính trị chuyên ngành Chính trị học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Long An

Ngày vào đảng: 24/10/1998

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không