Người online: 198

Họ và tên: Mai Thị Phương Hoa

Tên thường gọi: Mai Thị Phương Hoa

Ngày sinh: 25/11/1971

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Tư pháp; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 4/12/1999

Đoàn ĐBQH: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không