Người online: 295

Họ và tên: Lê Khánh Hải

Tên thường gọi: Lê Khánh Hải

Ngày sinh: 27/5/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Nơi làm việc: Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày vào đảng: 8/6/1985

Đoàn ĐBQH: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không