Người online: 265

Họ và tên: Nguyễn Vân Chi

Tên thường gọi: Nguyễn Vân Chi

Ngày sinh: 17/9/1966

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản lý nhà nước; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Séc

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 30/3/1999

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không