Người online: 182

Họ và tên: Hoàng Minh Hiếu

Tên thường gọi: Hoàng Minh Hiếu

Ngày sinh: 17/8/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật Quốc hội

Ngày vào đảng: 21/9/1998

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không