Người online: 685

Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hiền

Tên thường gọi: Hoàng Thị Thu Hiền

Ngày sinh: 10/11/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành lịch sử

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

Ngày vào đảng: 10/4/2000

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không