Người online: 220

Họ và tên: Vi Văn Sơn

Tên thường gọi: Vi Văn Sơn

Ngày sinh: 15/9/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Môn Sơn, huyện Con Cuông , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Tiến sĩ chuyên ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Ban Dân tộc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Nơi làm việc: Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Ngày vào đảng: 25/6/1996

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không