Người online: 298

Họ và tên: Nguyễn Thành Công

Tên thường gọi: Nguyễn Thành Công

Ngày sinh: 10/7/1984

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ kinh tế (chuyên ngành quản trị kinh doanh)

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 8/12/2009

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không