Người online: 375

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 27/5/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tâm lý giáo dục, chính trị; Tiến sĩ chuyên ngành tâm lý học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày vào đảng: 30/6/1997

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không