Người online: 199

Họ và tên: Trần Thị Hồng Thanh

Tên thường gọi: Trần Thị Hồng Thanh

Ngày sinh: 6/4/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình

Ngày vào đảng: 26/4/2004

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không