Người online: 230

Họ và tên: Nguyễn Văn Thuận

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thuận

Ngày sinh: 15/1/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nga Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội,Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận

Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận

Ngày vào đảng: 10/6/1984

Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không