Người online: 155

Họ và tên: Vũ Tuấn Anh

Tên thường gọi: Vũ Tuấn Anh

Ngày sinh: 8/11/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành tài chính - ngân hàng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội; Phó Bí thư Chi bộ; Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/2/2000

Đoàn ĐBQH: Phú Thọ

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không