Người online: 400

Họ và tên: Cầm Hà Chung

Tên thường gọi: Cầm Hà Chung

Ngày sinh: 23/10/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tường Phong, huyện Phù Yên , Sơn La

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính - tín dụng, ngoại ngữ (tiếng Anh); Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

Nơi làm việc: Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

Ngày vào đảng: 2/9/2001

Đoàn ĐBQH: Phú Thọ

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không