Người online: 210

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường

Tên thường gọi: Nguyễn Mạnh Cường

Ngày sinh: 14/1/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 11/10/1997

Đoàn ĐBQH: Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không